De Friesland Challenge

6-9 januari 2020

Tijdens mijn master hebben we vier dagen gewerkt aan een project voor De Friesland. In tweetallen zijn we aan de slag gegaan met elk een onderdeel van een app die ervoor moet zorgen dan de klanten van de zorgverzekeraar meer inzicht hebben in hun eigen vitaliteit. Samen met Renske Rosier heb ik gewerkt aan een onderdeel waarin gebruikers elkaar kunnen vinden op basis van hun profiel, zodat ze samen aan een bepaald doel kunnen werken. De match kan gemaakt worden wanneer iemand bijvoorbeeld ervaringsdeskundige is en daardoor iemand anders kan helpen, maar er kan ook een match ontstaan als beide gebruikers eenzelfde doel hebben en daar mee aan de slag willen gaan.

Samen met de andere functies van de andere teams is er een complete applicatie uitgekomen die de gebruikers uitdaagt om aan de slag te gaan met hun eigen vitaliteit. Zo hebben andere teams nagedacht over het persoonlijke profiel en de bijbehorende afbeelding, is er een team aan de slag gegaan met een voice interface om ook aan te sluiten op de nieuwste technologie en zo waren er nog een aantal teams.

Schuiven naar boven