Summer Course '22

juli 2022

Samen met de Hogeschool Utrecht organiseren we jaarlijks de Summer Course Innovation Lab: Design Thinking for Socially Relevant Innovation. Twee weken lang werken studenten uit verschillende windstreken van de wereld aan een project voor een opdrachtgever. Deze keer Afdeling Buitengewone Zaken. De opdracht ging over het Nederlandse onderwijssysteem, waarbij met name het schooladvies, en hoe dit anders ontworpen kan worden om meer gelijke kansen te creëren. 

Mijn rol lag met name in het ontwerpen van de weken samen met mijn collega’s en verder stond ik ook op de vloer als coach en organiseerde ik workshops over onder andere Design&Research en Ideation. 

Meer informatie over het project inhoudelijk is te vinden via: www.afdelingbuitengewonezaken.nl/cases/schooladvies/

 
Schuiven naar boven