Eigen project

Ontwerpperspectieven

De uitdaging

Voor mijn masterproef ben ik samen met mijn docenten op zoek gegaan naar een onderwerp waar wat extra uitdaging voor mij in zit. Uiteindelijk zijn we heel breed uitgekomen op 'de toekomst van Design Thinking'. Na de eerste weken van het ontwerpproces, kwam ik er achter dat duurzaamheid iets zal zijn dat alleen nog maar belangrijker zal worden voor ontwerpers. Daarom ben ik op zoek gegaan naar hoe ontwerpers nou daadwerkelijk ook duurzamer kunnen ontwerpen.

uitgelicht

Proces

Research

De eerste weken ben ik natuurlijk in thema’s gedoken zoals het ontwerpen zelf, Design Thinking, maar ook thema’s als regenerative design, speculative design en permacultuur hebben mij geholpen in mijn zoektocht naar wat er nodig is om niet alleen voor de problemen van vandaag, maar ook voor de problemen van morgen te ontwerpen.

Digitaal brainstormen

In verband met Covid-19 waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Dan moet er geïmproviseerd worden door digitaal een brainstorm te organiseren. Hierbij heb ik met klasgenoten nagedacht over wat potentiële oplossingen/ hulpmiddelen zouden kunnen zijn.

Digitaal testen

In samenwerking met Brainfuel is er een eerste prototype getest. Hierbij kregen de deelnemers van een brainstorm de opdracht om ook het systeem uit te tekenen waar ze over zouden brainstormen, tevens kregen ze kaarten met niet alleen menselijke stakeholders, maar ook kaarten met ‘natuurlijke stakeholders’ die een rol spelen in het systeem.

Uitkomst

Resultaat

Om duurzamer te ontwerpen zullen er veranderingen voor ontwerpers moeten plaatsvinden op zowel mindset, proces als toolset niveau. De mindset gaat hierbij met name over het niet alleen ontwerpen voor mensen, maar ook het ontwerpen voor ander leven op aarde. Het systemisch denken, waarbij het niet alleen over losse onderdelen, maar juist ook over de verbindingen gaat, is hierbij belangrijk. Op proces niveau zal er meer aandacht moeten komen voor toekomstdenken. Hierbij is het niet alleen belangrijk om te kijken naar de mogelijke toekomst, maar ook naar de gewenste toekomst. Op toolset niveau zullen ontwerpers meer tools moeten krijgen die met name deze mindset ondersteunen.

Uiteindelijk ben ik aan de slag gegaan om op toolset niveau een ontwerp te maken van een kaartenset die ontwerpers met name in de beginfase van een ontwerpproces moet ondersteunen. Het doel van de tool is om niet alleen empathie voor de mens te creëren, maar om ook meer empathie voor de aarde te creëren zodat deze empathie voor deze verschillende systemen in de rest van het ontwerpproces als ‘bril’ gebruikt kunnen worden waar de ontwerpers doorheen kijken. Hierdoor zal ook de mindset van de ontwerper veranderen zodat er vanaf het begin af aan duurzamere keuzes gemaakt worden, in plaats van dat er achteraf bijvoorbeeld alleen even een materiaalsoort wordt bepaald.

koffie?

Contact
Schuiven naar boven